Sincan Harita Firması

Sincan Harita Firması

Mühendislik Hizmetleri Firmamız uzman personel kadrosu tarafından Müşterilerimizin taleplerini karşılamaktayız.
*Arazi sınırlarının Belirlenmesi Yer gösterimi.
*Arazi ve tarlalarınızın talebe göre paylaştırılması.
*Sincan Yapı Aplikasyonu
*İnşaat Harita Hizmetleri
*Yol Projeleri

Parsel Aplikasyonu
Parsellerin, ilgili Kadastro Müdürlüklerinden köşe koordinatları ve dayanak teşkil eden poligon, nirengi noktalarının koordinatları temin edilir. Arazide gerekli ölçme yöntemi seçilerek ve gerekli ölçmeler yapılarak sınırlar tespit edilir.

İfraz

Parsellerin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır.

Yola Terk
Yol istikamet planları, beldenin önemli yolları ile bu yolların iki yanı için hazırlanan ve gerekli görülen hallerde beldenin gelişme esasları, bölgelerin büyüklükleri ve yerleri göz önünde tutularak ana kararlar ile uygulamaya esas olacak, kadastro durumu işlenmiş planlardır.
Çoğunlukla, inşaat yapımı için gerekli olan ruhsat alımı esnasında, ilgili belediye tarafından, planın gerektirdiği kadar kısmının yola / yeşil alana / parka terk işlemlerinin yapılması istenir. Aksi durumda inşaat ruhsatı alınamaz.
İmar planları, şehir ve bölge planlamacılar tarafından çizilir. Planların uygulayıcıları ise harita mühendisleridir.
Bu işlemler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün genelgesi gereği harita mühendislik büroları tarafından yapılabilir.

Plankote haritaları

Halihazır haritalar

Altyapı proje haritaları

Güzergah haritaları

Kamulaştırma haritaları

Şeritvari haritalar

Parselasyon haritaları

Boykesit ve enkesit haritaları

Maden, taş ocağı haritaları

Sayısallaştırma

Proje aplikasyonu

Hacim, hafriyat, kübaj hesaplama

Rölöve ölçümleri

İlk tesis kadastrosu

Kadastro yenilemesi

Kadastro ile ilgili tescil işlemleri takibi

Sincan Harita ,Ankara sincan Özel Harita Firması,Ankara sincan Özel Harita Şirketi,sincan Aplikasyon,sincan Ges,Sincan Halihazır,Sincan Harita Firması,Sincan Harita Şirketi,sincan İfraz,Sincan İmar,Sincan Kurum Görüşü Dosyası,Sincan Mevzi İmar,Sincan Ölçüm,Sincan Özel Harita Bürosu,Sincan Parselasyon,Sincan Plan Proje,Sincan Serbest Harita,Sincan Tevhid, Sincan harita bürosu , Sincan haritacılık ,Sincan ifraz ,Sincan aplikasyon